Process Flow Facial Recognition

  • Home
  • Process Flow Facial Recognition
Image

FR adalah peranti yang boleh melakukan proses imbasan untuk pengecaman wajah staf dan dalam masa yang sama memberikan bacaan suhu badan staf berkenaan.

Peranti Facial Recognition Thermal Scanner akan berfungsi bagi tujuan melakukan automasi proses pengimbasan, mempermudahkan proses merekodkan kehadiran staf di pejabat (integrasi dengan Sistem Attendance) dan juga pengesanan pelawat yang datang melawat mana-mana lokasi di UM.

Buat aduan ke sistem helpdesk dan masalah akan diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja.

Buat aduan ke sistem helpdesk dan masalah akan diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja.

Staf akan mendapat notifikasi yang memaklumkan proses Clock-In telah berjaya dari aplikasi UM Touch. Status Clock-In boleh juga disemak dalam Sistem Attendance.

Tidak boleh. Hanya proses Clock-In saja buat masa ini.

Buat masa ini tidak wajib. Clock-In pada peranti FR hanya salah satu pilihan saja dan staf masih lagi boleh melakukan Clock-In pada Sistem Attendance atau imbas QR Code menggunakan aplikasi UM Touch.

Sila hubungi PIC untuk melakukan semakan IP thermal dengan pihak PTM dan logkan aduan ke sistem helpdesk.

Tidak perlu. Buat masa ini Clock In untuk Kerja Lebih Masa (OT) atau bekerja pada hari cuti umum boleh dilakukan pada PC sahaja.

Still need help?